Fakturering av grunnleie

Betaling for bruk av statens grunn på Svalbard, betales til Nærings- og fiskeridepartementet.

  • Nærings- og fiskeridepartementet fakturerer leietakere av grunn på Svalbard årlig.
  • Faktura sendes ut pr. EHF, e-post og pr. post.
  • Du må selv ta kontakt med oss dersom du har fått ny e-post/adresse.

Har du spørsmål om fakturering av grunnleien ta kontakt med oss på e-post.