Oppnevning av et utvalg som skal utrede forslag til ny kulturmiljølov

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om å oppnevne et offentlig utvalg som skal utrede forslag til ny kulturmiljølov.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)