Nasjonale mål for kulturminner og kulturmiljø

Engasjement, bærekraft og mangfold er hovedtemaene for de nasjonale målene i kulturmiljøpolitikken.

Slåttedag i Gåradak Porsanger kommune.
Slåttedag i Gåradak Porsanger kommune. Foto: Marte Eliassen, Kolvik og Omegn bygdelag

Kulturmiljøforvaltningen jobber for å skape engasjement, bidra til bærekraft og ta vare på et mangfold av kulturmiljø som grunnlag for kunnskap, opplevelser og bruk.

De tre nasjonale målene for kulturmiljøpolitikken:

  • Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.
  • Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging.
  • Et mangfold av kulturmiljø tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.

Les mer: Dette er kulturminner og kulturmiljø