Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

Regjeringen har lagt frem en bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Bevaringsstrategien markerer starten på et nasjonalt løft for å ta vare på Norges fredete og listeførte kirkebygg.

Les dokumentet

Forsiden til strategien