Strategi for trygg, sikker og forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall i Norge

Denne strategien skal hjelpe og veilede alle som deltar i arbeidet med håndtering av radioaktivt avfall i Norge.

Les dokumentet

Publikasjonskode: T-1587 B
Forsidebilde: Lagring av radioaktivt avfall i påvente av deponering.
Foto: IFE, Espen Solli.