Endrer ordningen med gravferd på statens bekostning

Regjeringen ønsker å hedre personer som har gått bort, som har hatt en særegen posisjon i det norske samfunnet. Det kan skje ved at regjeringen sender en krans, deltar i gravferden eller holder minnetale. I enkelte tilfeller har regjeringen tilbudt de etterlatte gravferd på statens bekostning. Denne ordningen vil nå bli endret.

Endringen vil gjøre det forutsigbart i hvilke tilfeller det skal tilbys gravferd på statens bekostning.

– Det har ikke vært faste regler for tildelingen av gravferd på statens bekostning. Vurderingen har vært skjønnsmessig, og det har derfor vært vanskelig å håndtere dette på en måte som oppfattes som forutsigbar og rettferdig. Derfor er det besluttet å endre ordningen, sier statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor.

Vil fortsatt hedre personer som har hatt særegen posisjon

Regjeringen hedrer personer som har gått bort innenfor vitenskap, samfunnsliv, kultur og idrett i forbindelse med gravferden. Denne tradisjonen vil fortsette. 

– Det er en god tradisjon at regjeringen hedrer personer som har gjort en særskilt innsats for landet eller det norske samfunnet, og som har betydd mye for mange nordmenn. Det kan skje ved at regjeringen for eksempel sender krans, at statsministeren eller en statsråd deltar i gravferden og eventuelt holder minnetale, eller at regjeringen er representert på annen måte, sier Thoner.

Gravferd på statens bekostning

Gravferd på statens bekostning skal heretter omfatte medlemmer av den nære kongefamilien som aktivt har representert Kongehuset, sittende medlemmer av regjeringen og tidligere statsministre, og sittende eller tidligere høyesterettsjustitiarier.

Det er i kraft av sin rolle i det norske demokratiet at sittende stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer og tidligere statsministre og stortingspresidenter er omfattet av ordningen med gravferd på statens bekostning.

Sittende og tidligere høyesterettsjustitiarier er omfattet av ordningen som øverste representant for den dømmende statsmakt.

Stortinget har en tilsvarende ordning for sittende stortingsrepresentanter og tidligere stortingspresidenter.

Når en konge, dronning, kronprins eller kronprinsesse dør, er det en statsbegravelse som følger egne regler.