Gravplassrådgiver

Dersom du som privatperson trenger en gravplass, må du kontakte kirkevergen eller gravferdsmyndighetene i den gjeldende kommunen.

Gravplassrådgiver

Gravplassrådgiveren gir bistand til departementet, bispedømmerådene og fylkesmenn. Gravplassrådgiveren arbeider med spørsmål knyttet til forvaltning av gravplasser og gravferdslovgivningen, gir bistand til departementet i arbeidet med å forvalte og utvikle gjeldende lov- og regelverk for gravferdssektoren, er rådgiver for bispedømmeråd og fylkesmenn og gir generell veiledning om gravplasstell gjennom konferanser, kurs og annen informasjonsvirksomhet.

Åse Skrøvset er rådgiver for gravplassaker
Tunsberg bispedømmekontor
Postboks 10 Kaldnes
3119 Tønsberg
E-post: as888@kirken.no
Mobil: 958 78 444

Til toppen