Gravplassrådgiver

Dersom du som privatperson trenger en grav, må du kontakte gravferdsmyndighetene i den gjeldende kommunen.

Gravplassrådgiver

Gravplassrådgiveren gir bistand til departementet, bispedømmerådene og fylkesmenn.

Gravplassrådgiveren

  • arbeider med spørsmål knyttet til forvaltning av gravplasser og gravferdslovgivningen.
  • gir bistand til departementet i arbeidet med å forvalte og utvikle gjeldende lov- og regelverk for gravferdssektoren.
  • er rådgiver for bispedømmeråd og fylkesmenn og gir generell veiledning om gravplasstell gjennom konferanser, kurs og annen informasjonsvirksomhet.

Åse Skrøvset er rådgiver for gravplassaker
Tunsberg bispedømmekontor
Postboks 10 Kaldnes
3119 Tønsberg
E-post: as888@kirken.no
Mobil: 958 78 444