Minoritetenes behov ved gravferd

Kirkeforliket forutsatte at dagens lovgivning vedrørende gravferdsforvaltningen skulle ligge fast. Samtidig skulle det gjøre tilpasninger som ivaretar minoritetene. Det ble på dette grunnlaget foretatt endringer i gravferdsloven, gravferdsforskriften og i regler om askespredning med sikte på å legge bedre til rette for å imøtekomme de ulike religiøse og livssynsmessige behovene ved gravferd.

Aktuelle lenker:

Høring 2010 om endringer i kirkeloven og gravferdsloven

Proposisjon 2011 om endringer i kirkeloven og gravferdsloven

Stortingets behandling

Høring 2012 om endringer i gravferdsforskriften

Rundskriv 2012 om endringer i gravferdsforskriften

Rundskriv 2012 med veiledning vedrørende spredning av aske

Til toppen