Prop. 81 L (2010–2011)

Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover

Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget