Prop. 81 L (2010–2011)

Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover

Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget