St.meld. nr. 17 (2007-2008)

Staten og Den norske kirke

Staten og Den norske kirke

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget