Prop. 71 L (2011–2012)

Endringer i kirkeloven m.m.

Endringer i kirkeloven m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget