NOU 2006: 8

Kunnskap for fellesskapet

Kunnskap for fellesskapet — Universitetsmuseenes utfordringer

Les dokumentet