Rundskriv N-1/2023 om garantisum for løyver 2024 - oppheving av rundskriv N-3/2022

Dette rundskrivet erstatter rundskriv N-3/2022 om garantisum for løyver for 2022 og 2023.

Les rundskrivet (pdf)