Rundskriv N-3/2022 Garantisum for løyver 2022 og 2023 – Oppheving av rundskriv N-1/2022

Rundskrivet gjelder garantisum for alle løyver for 2023 og garantisum for godstransport med kjøretøy med tillatt totalvekt fra 2500 kg opp til 3500 kg i internasjonal transport fra 1. november 2022.

Les rundskrivet (pdf)