Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kjøreseddel

Informasjon om kjøreseddel for fører av drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede.

Fører av drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for funksjonshemmede, må under transport mot vederlag ha kjøreseddel i tillegg til førerkort.

En kjøreseddel er en bekreftelse på at fører oppfyller særskilte krav til vandel og helse.

Søknad om kjøreseddel sendes til det politidistrikt der føreren bor. Søknaden skal vedlegges legeattest på fastsatt blankett. Legeattesten må ikke være eldre enn tre måneder. Blanketten fås hos lege.

I enkelte politidistrikter stilles også krav om bestått kjentmannsprøve for å føre drosje. Ta kontakt med politiet for å undersøke om krav om kjentmannsprøve gjelder for ditt distrikt.

Bestemmelser om kjøreseddel finnes i yrkestransportlovens kapittel 7A.

For søknadsskjema for kjøreseddel, se hjemmesidene til Politiet.

Til toppen