Ny nasjonal luftfartsstrategi lagt fram

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Fredag 27. januar 2023 la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fram ein ny nasjonal strategi for norsk luftfart. Strategien vart presentert på eit møte med aktørane i bransjen.

Nett-tv Samferdselsministeren legg fram ny nasjonal luftfartsstrategi

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Stortingsmeldinga «Berekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi» tek for seg utfordringar og moglegheiter i for norsk luftfart i eit tiårsperspektiv. Strategien gir ein samla gjennomgang av regjeringa sin politikk på luftfartsområdet og inneheld mål, verkemiddel og tiltak for ein berekraftig luftfart når gjeld klima- og miljø, sosiale høve, geografi og økonomi. Dronene sin plass i  dagens og framtidas luftfart, er også ein del av strategien.

Les strategien her

 

(Oppdatert 09.02.23)