Elfly i Norge

Den norske geografien, et etablert kortbanenett og relativt få passasjerer per flygning, gjør at Norge har en unik mulighet til å være med på utvikling av elektrifisering av luftfarten. Vi har gode erfaringer fra andre sektorer og transportformer, og vi har også gode forutsetninger for å teste ut lav- og nullutslippsfly i Norge.

Eliluft.jpg

Elflyet Pipistrel Velis Electro har fløyet på en rekke turer i Norge. Her over Kjeller i juni 2022. (Foto: Kjell Brataas/SD)

 

Luftfarten står overfor store utfordringer for å lykkes med grønn omstilling, og i dag er det ingen null- eller lavutslippsfly som er godkjent og tilgjengelige for å trafikkere kommersielle flyruter noe sted i verden. Prognoser tilsier at det kan bli mulig med kommersielle flygninger med lav- eller nullutslippsfly på korte avstander om ti år, men det er stor usikkerhet knyttet til teknologiutviklingen. Av hensyn til sikkerhet er det også lange utviklings-, testing- og sertifiseringsløp som må gjennomføres før ruter med slike fly kan ta passasjerer.

Når teknologien er moden, vil lav- og nullutslippsfly kunne bidra til at luftfart sannsynligvis blir en av de mest miljøvennlige transportformene i Norge. Også fordi behovet for infrastrukturutbygging antageligvis vil være minimalt.

I den kommende stortingsmeldingen om en nasjonal luftfartsstrategi vil man vurdere dagens virkemidler for å støtte teknologiutvikling og utslippskutt i luftfarten, og om det er behov for nye tiltak. Det skal også vurderes hvordan innfasing av null- og lavutslippsfly på kortbanenettet bør håndteres i fremtidige flyrute anskaffelser, såkalte FOT-ruter.

 

Flytype.jpg

Dette flyet er sertifisert av EASA og kan derfor blant annet brukes til pilotopplæring. (Foto: Kjell Brataas/SD)

 

Det finnes kun ett typesertifisert elektrisk motorfly i verden. Det er av typen Pipistrel Velis Electro, og en av modellene har gjennomført flere testflyvninger i Norge. Flyet er særlig utviklet for skoleflyging, det har to seter og kan fly 40–50 minutter før det må lades. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk være med på en prøvetur i juni 2022.

Ministervedfly.jpg

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var godt fornøyd med flyturen med elektrisk fly over Kjeller. (Foto: Kjell Brataas/SD)

Her er en kort video fra ministerens prøvetur: