Statlig kjøp av flytransport

Det aller meste av flytrafikken i Norge drives kommersielt. For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt. Disse flyrutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Gjennom EØS-avtalen har Norge et åpent, deregulert luftfartsmarked. I dette åpne markedet har alle flyselskaper som hører hjemme i EØS-området i utgangspunktet fri adgang til å etablere nye flyruter i Norge, og mellom Norge og resten av EØS-området. Flyselskapene har også som hovedregel rett til å bestemme billettprisene selv. Det aller meste av flytrafikken i Norge i dag er derfor kommersielle flyruter med billettpriser satt i et marked med konkurranse.

Sikrer et godt flytilbud over hele landet
For å sikre et tilbud også på de flyrutene som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt, kjøper staten flytransport etter en anbudskonkurranse blant flyselskapene. Flyselskapet som vinner en anbudskonkurranse får enerett til drift av en rute, eller et ruteområde, i et gitt tidsrom. Samferdselsdepartementet kan sette krav til hvordan flyrutene skal utføres, og setter i dag blant annet krav til flytype, frekvens, setekapasitet, ruteføring og maksimale billettpriser.

Når det tildeles enerett i forbindelse med statens anbud på regionale flyruter, vil kontraktene normalt tildeles flyselskapene som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten.

Ruteområder som er omfattet av ordningen med statlig kjøp
Ruteområder med kontrakter som gjelder til 31. mars 2016:

 • Florø – Oslo v.v. og Florø – Bergen v.v. Blir kommersielle fra 1. april 2016
 • Førde – Oslo v.v. og Førde – Bergen v.v.
 • Sogndal – Oslo v.v. og Sogndal – Bergen v.v.
 • Sandane – Oslo v.v. og Sandane – Bergen v.v.
 • Ørsta-Volda – Oslo v.v. Blir kommersiell fra 1. april 2016
 • Ørsta-Volda – Bergen v.v.
 • Fagernes – Oslo v.v. Legges ned fra 1. april 2016
 • Røros – Oslo v.v.

Ruteområder med kontrakter som gjelder til 31. mars 2017:

 • Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.
 • Hasvik – Tromsø v.v., Hasvik – Hammerfest v.v. og Sørkjosen – Tromsø v.v.
 • Lakselv – Tromsø v.v.
 • Andenes – Bodø v.v. og Andenes – Tromsø v.v.
 • Evenes–Tromsø v.v.
 • Svolvær – Bodø v.v.
 • Leknes – Bodø v.v.
 • Røst – Bodø v.v.
 • Narvik (Framnes) – Bodø v.v.
 • Brønnøysund – Bodø v.v. og Brønnøysund – Trondheim v.v.
 • Sandnessjøen – Bodø v.v. og Sandnessjøen – Trondheim v.v.
 • Mo i Rana – Bodø v.v. og Mo i Rana – Trondheim v.v.
 • Mosjøen – Bodø v.v. og Mosjøen – Trondheim v.v.
 • Namsos – Trondheim v.v. og Rørvik – Trondheim v.v.

Ruteområder med kontrakter som gjelder til 31. juli 2019:

 • Bodø – Værøy v.v.

Kommende anbudskonkurranser  
For flyrutene i Nord-Norge (de fire nordligste fylkene), tar Samferdselsdepartementet sikte på å lyse ut ny anbudskonkurranse våren 2016. Ny kontraktsperiode vil gjelde fra 1. april 2017.

Departementet gjør oppmerksom på at tidsplanene kan endres.