Statlig kjøp av flytransport

Det aller meste av flytrafikken i Norge drives kommersielt. For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt. Disse flyrutene er hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge.

Gjennom EØS-avtalen har Norge et åpent, deregulert luftfartsmarked. I dette åpne markedet har alle flyselskaper som hører hjemme i EØS-området i utgangspunktet fri adgang til å etablere nye flyruter i Norge, og mellom Norge og resten av EØS-området. Det aller meste av flytrafikken i Norge i dag er derfor kommersielle flyruter med rutetilbud og billettpriser satt i et marked med fri konkurranse.

Der markedet alene ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan Samferdselsdepartementet, for å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøpe flyrutetjenester etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og pålegge såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det stilles krav til maksimalbillettpris, kapasitet, frekvens, ruteføring mv. Kontrakt tildeles normalt flyselskapet som tilbyr tjenesten til den laveste kostnaden for staten, og flyselskapet får i kontraktsperioden enerett på rutetrafikk på den aktuelle flyruten.

Ruteområder som er omfattet av ordningen med statlig kjøp

Ruteområder i Sør–Norge med kontrakter som gjelder til 31. oktober 2027:

 1. Røros–Oslo v.v.
 2. Florø–Oslo v.v.
 3. Stord-Oslo v.v.
 4. Ørsta-Volda–Oslo v.v.
 5. Førde–Oslo v.v.
 6. Sogndal–Oslo v.v.
 7. Sandane–Oslo v.v.
 8. Ørsta-Volda–Bergen v.v.
 9. Sogndal–Bergen v.v.
 10. Sandane–Bergen v.v.

Ruteområder i Nord-Norge med kontrakter som gjelder til 31. oktober 2028:

 1. Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Tromsø
 2. Hasvik–Tromsø v.v., Hasvik–Hammerfest v.v. og Sørkjosen–Tromsø v.v.
 3. Lakselv–Tromsø v.v.
 4. Andøya–Bodø v.v. og Andøya–Tromsø v.v.
 5. Harstad/Narvik–Bodø og Harstad/Narvik–Tromsø v.v.
 6. Stokmarknes–Bodø og Stokmarknes–Tromsø v.v.
 7. Svolvær–Bodø v.v.
 8. Leknes–Bodø v.v.
 9. Røst–Bodø v.v.
 10. Brønnøysund–Bodø v.v. og Brønnøysund–Trondheim v.v.
 11. Sandnessjøen–Bodø v.v. og Sandnessjøen–Trondheim v.v.
 12. Mo i Rana–Bodø v.v. og Mo i Rana–Trondheim v.v.
 13. Mosjøen–Bodø v.v. og Mosjøen–Trondheim v.v.
 14. Namsos–Trondheim v.v. og Rørvik–Trondheim v.v.

Ruteområder med kontrakter som gjelder til 31. juli 2024:

 1. Værøy–Bodø v.v. (helikopterrute)