Administrasjons­avdelingen (ADA)

Avdelingen bistår finansråden i den administrative styringen av departementet og skal legge til rette for effektiv oppgaveløsing. Avdelingen har ansvar for intern økonomi- og virksomhetsstyring, HR-funksjon, ikt- og dokumentasjonsforvaltning, drift- og fellestjenester, samordning av sikkerhet- og beredskapsarbeidet, samt tverrgående utviklingsoppgaver.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Jeanette Andersen Toverud. 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjonen for HR (HR)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Inger Harstveit. Seksjonen har ansvar for personaladministrasjon og sentrale HR-prosesser som profilering av FIN som arbeidsgiver, rekruttering og utvikling av dyktige medarbeidere og ledere, deling av kompetanse, et godt arbeidsmiljø og å utvikle departementets organisasjon videre. Seksjonsleder er departementets personalsjef.

 • Seksjonen for samordning og effektivisering (SEF)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Henning Søndergaard. Seksjonen samordner tverrgående oppgaver i avdelingen, herunder samarbeids- og serviceavtaler med øvrige avdelinger. Seksjonen har ansvar for departementets forværelses- og kontorstøttefunksjoner, bygning- og drift inkl. koordinering av kundeforhold til Statsbygg og DSS, og departementets telefoniordninger. Videre har seksjonen ansvar for å bygge opp og drive kontinuerlig forbedring og oppfølging av flere tverrgående prosjekter i departementet.

 • Seksjonen for økonomi og virksomhetsstyring (ØK)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Paal Gjennestad. Ansvar for departementets internbudsjett, økonomistyring og årsregnskap, samordning av departementets virksomhetsplanlegging og departementsovergripende koordineringssaker. Seksjonen har også ansvaret for sikkerhet og beredskap.

 • Informasjonsforvaltningsseksjonen (IFA)

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Vilde Ronge. Seksjonen har ansvar for overordnet informasjonsforvaltning, arkiv og dokumentasjon. Drift, utvikling og brukerstøtte på WebSak og SharePoint samt offentlighetsloven og innsynshåndtering og styringssystem for informasjonssikkerhet.

 • Utviklingsprogrammet (UP)

  Seksjonsleder: Utviklingsdirektør Erik Storm. Utviklingsprogrammet har ansvar for tverrgående prosjekter i departementet. Arbeidet består av analyser, samordning og samarbeid på avdelingsovergripende områder innenfor departementets ansvarsområde. Programmet skal bidra til et mer langsiktig og helthetlig perspektiv på utfordringer og mulige løsninger innenfor departementets kjerneområder. Programmet har også ansvar for å tilrettelegge for effektiv tilgang og bruk av data i departementet.