Administrasjons­avdelingen (ADA)

Avdelingen består av fem seksjoner. Disse seksjonene arbeider blant annet med samordning av Finansdepartementets fagbudsjett, departementets interne økonomi, dokumentasjon og arkivfunksjon, drift av IT-system og utvikling og oppfølging av felles personalpolitikk.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Tina Engelsrud. Kontrolldirektør Odd Kvalvik er administrativt knyttet til ADA, men rapporterer direkte til Finansråden. Avdelingen har følgende seksjonsinndeling:

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjonen for HR (HR)

  Seksjonsleder: avdelingsdirektør Håkon Tandstad. Seksjonen har ansvar for personaladministrasjon og sentrale HR-prosesser som profilering av FIN som arbeidsgiver, rekruttering og utvikling av dyktige medarbeidere, deling av kompetanse, utvikle ledere, et godt arbeidsmiljø og å utvikle departementets organisasjon videre. Seksjonsleder er departementets personalsjef.

 • Seksjonen for samordning og effektivisering (SEF)

  Seksjonsleder: avdelingsdirektør Henning Søndergaard. Seksjonen samordner tverrgående oppgaver i avdelingen, herunder samarbeids- og serviceavtaler med øvrige avdelinger. Seksjonen har ansvar for departementets forværelses- og kontorstøttefunksjoner, bygning- og drift inkl. koordinering av kundeforhold til Statsbygg og DSS, og departementets telefoniordninger. Videre har seksjonen ansvar for å bygge opp og drive kontinuerlig forbedring, flere tverrgående prosjekter i departementet.

 • Seksjonen for økonomi og virksomhetsstyring (ØK)

  Seksjonsleder: avdelingsdirektør Paal Gjennestad. Ansvar for departementets internbudsjett, økonomistyring og årsregnskap, samordning av departementets virksomhetsplanlegging og departementsovergripende koordineringssaker. Seksjonen har også ansvaret for sikkerhet og beredskap.

 • Informasjonsforvaltningsseksjonen (IFA)

  Seksjonsleder: avdelingsdirektør Jorunn Bødtker. Seksjonen har ansvar for overordnet informasjonsforvaltning, arkiv og dokumentasjon. Drift, utvikling og brukerstøtte på WebSak og SharePoint samt offentlighetsloven og innsynshåndtering.

 • Seksjon for IKT (IKT)

  Seksjonsleder: avdelingsdirektør Lasse Gråberg. IKT-seksjonen har ansvaret for at politisk ledelse og embetsverket i departementet til enhver tid har IKT-løsninger som understøtter utøvelsen sine funksjoner med tanke på krav til oppetid, sikkerhet og mobilitet. Dette medfører oppgaver innen forvaltning, drift og videreutvikling av departementets IKT-løsninger. Seksjonsleder er departementets IKT-sjef.