Administrasjons­avdelingen (ADA)

Avdelingen bistår finansråden i den administrative styringen av departementet og skal legge til rette for effektiv drift. Avdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyringen i departementet, dokumentasjon- og arkivfunksjon, personalpolitikk og HR-funksjon, samt samordning av sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Tina Engelsrud.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjonen for HR (HR)

  Seksjonsleder: avdelingsdirektør Inger Harstveit. Seksjonen har ansvar for personaladministrasjon og sentrale HR-prosesser som profilering av FIN som arbeidsgiver, rekruttering og utvikling av dyktige medarbeidere og ledere, deling av kompetanse, et godt arbeidsmiljø og å utvikle departementets organisasjon videre. Seksjonsleder er departementets personalsjef.

 • Seksjonen for samordning og effektivisering (SEF)

  Seksjonsleder: avdelingsdirektør Henning Søndergaard. Seksjonen samordner tverrgående oppgaver i avdelingen, herunder samarbeids- og serviceavtaler med øvrige avdelinger. Seksjonen har ansvar for departementets forværelses- og kontorstøttefunksjoner, bygning- og drift inkl. koordinering av kundeforhold til Statsbygg og DSS, og departementets telefoniordninger. Videre har seksjonen ansvar for å bygge opp og drive kontinuerlig forbedring og oppfølging av flere tverrgående prosjekter i departementet.

 • Seksjonen for økonomi og virksomhetsstyring (ØK)

  Seksjonsleder: avdelingsdirektør Paal Gjennestad. Ansvar for departementets internbudsjett, økonomistyring og årsregnskap, samordning av departementets virksomhetsplanlegging og departementsovergripende koordineringssaker. Seksjonen har også ansvaret for sikkerhet og beredskap.

 • Informasjonsforvaltningsseksjonen (IFA)

  Seksjonsleder: avdelingsdirektør Jorunn Bødtker. Seksjonen har ansvar for overordnet informasjonsforvaltning, arkiv og dokumentasjon. Drift, utvikling og brukerstøtte på WebSak og SharePoint samt offentlighetsloven og innsynshåndtering og styringssystem for informasjonssikkerhet.