Seksjonen for samordning og effektivisering (SEF)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Henning Søndergaard. Seksjonen samordner tverrgående oppgaver i avdelingen, herunder samarbeids- og serviceavtaler med øvrige avdelinger. Seksjonen har ansvar for departementets forværelses- og kontorstøttefunksjoner, bygning- og drift inkl. koordinering av kundeforhold til Statsbygg og DSS, og departementets telefoniordninger. Videre har seksjonen ansvar for å bygge opp og drive kontinuerlig forbedring og oppfølging av flere tverrgående prosjekter i departementet.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Henning Søndergaard

Oppgaver:
Seksjonen samordner tverrgående oppgaver i avdelingen, herunder samarbeids- og serviceavtaler med øvrige avdelinger. Seksjonen har ansvar for departementets forværelses- og kontorstøttefunksjoner, bygning- og drift inkl. koordinering av kundeforhold til Statsbygg og DSS, og departementets telefoniordninger. Videre har seksjonen ansvar for å bygge opp og drive kontinuerlig forbedring og oppfølging av flere tverrgående prosjekter i departementet.