Seksjonen for økonomi og virksomhetsstyring (ØK)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Paal Gjennestad. Ansvar for departementets internbudsjett, økonomistyring og årsregnskap, samordning av departementets virksomhetsplanlegging og departementsovergripende koordineringssaker. Seksjonen har også ansvaret for sikkerhet og beredskap.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Paal Gjennestad

Oppgaver:
Ansvar for departementets internbudsjett, økonomistyring og årsregnskap, samordning av departementets virksomhetsplanlegging og departementsovergripende koordineringssaker. Seksjonen har også ansvaret for sikkerhet og beredskap.