Seksjonen for HR (HR)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Inger Harstveit. Seksjonen har ansvar for personaladministrasjon og sentrale HR-prosesser som profilering av FIN som arbeidsgiver, rekruttering og utvikling av dyktige medarbeidere og ledere, deling av kompetanse, et godt arbeidsmiljø og å utvikle departementets organisasjon videre. Seksjonsleder er departementets personalsjef.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Inger Harstveit

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for personaladministrasjon og sentrale HR-prosesser som profilering av FIN som arbeidsgiver, rekruttering og utvikling av dyktige medarbeidere og ledere, deling av kompetanse, et godt arbeidsmiljø og å utvikle departementets organisasjon videre. Seksjonsleder er departementets personalsjef.