Utviklingsprogrammet (UP)

Seksjonsleder: Utviklingsdirektør Erik Storm. Utviklingsprogrammet har ansvar for tverrgående prosjekter i departementet. Arbeidet består av analyser, samordning og samarbeid på avdelingsovergripende områder innenfor departementets ansvarsområde. Programmet skal bidra til et mer langsiktig og helthetlig perspektiv på utfordringer og mulige løsninger innenfor departementets kjerneområder. Programmet har også ansvar for å tilrettelegge for effektiv tilgang og bruk av data i departementet.

Seksjonsleder: Utviklingsdirektør Erik Storm.

Oppgaver:
Utviklingsprogrammet har ansvar for tverrgående prosjekter i departementet. Arbeidet består av analyser, samordning og samarbeid på avdelingsovergripende områder innenfor departementets ansvarsområde. Programmet skal bidra til et mer langsiktig og helthetlig perspektiv på utfordringer og mulige løsninger innenfor departementets kjerneområder. Programmet har også ansvar for å tilrettelegge for effektiv tilgang og bruk av data i departementet.