Seksjon for bank og betaling (SBB)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marius Østli. Seksjonen har ansvar for regelverk og spørsmål knyttet til finansforetak (utenom forsikrings- og pensjonsforetak), betalingssystemer, -midler og -foretak, låneformidling, eiendomsmegling, finansiell rapportering og bærekraftig finans. Seksjonen har også ansvar for antihvitvaskingsregelverket, beredskaps- og sikkerhetsspørsmål i finanssektoren, samt reglene for virksomheten i Norges Bank (sentralbankloven), Finanstilsynet (finanstilsynsloven) og Bankenes sikringsfond. Seksjonen arbeider med økonomiske vurderinger av forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene til finansiell stabilitet og soliditet i finansforetakene, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder i EØS-samarbeidet og Financial Action Task Force (FATF).

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Marius Østli

Oppgaver:

Seksjonen har ansvar for regelverk og spørsmål knyttet til finansforetak (utenom forsikrings- og pensjonsforetak), betalingssystemer, -midler og -foretak, låneformidling, eiendomsmegling, finansiell rapportering og bærekraftig finans. Seksjonen har også ansvar for antihvitvaskingsregelverket, beredskaps- og sikkerhetsspørsmål i finanssektoren, samt reglene for virksomheten i Norges Bank (sentralbankloven), Finanstilsynet (finanstilsynsloven) og Bankenes sikringsfond. Seksjonen arbeider med økonomiske vurderinger av forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene til finansiell stabilitet og soliditet i finansforetakene, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens ansvarsområde, herunder i EØS-samarbeidet og Financial Action Task Force (FATF).