Juridisk seksjon for bank og forsikring (JUSBF)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Jens Christian Werring-Westly. Seksjonen har ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansforetakene i Norge. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder banker, forsikringsforetak, forsikringsformidlingsforetak, finansieringsforetak, e-pengeforetak og betalingsforetak. Seksjonen har også ansvaret for regelverket for obligatorisk tjenestepensjon og de private tjenestepensjonsordningene. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, for eksempel EØS-arbeid og handelspolitiske problemstillinger. Seksjonen arbeider videre med styringsspørsmål og juridiske spørsmål vedrørende Finanstilsynet (finanstilsynsloven) og Norges Bank (sentralbankloven).

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Jens Christian Werring-Westly

Oppgaver:
Juridisk seksjon for bank og forsikring har ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansforetakene i Norge. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder banker, forsikringsforetak, forsikringsformidlingsforetak, finansieringsforetak, e-pengeforetak og betalingsforetak. Seksjonen har også ansvaret for regelverket for obligatorisk tjenestepensjon og de private tjenestepensjonsordningene. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, for eksempel EØS-arbeid og handelspolitiske problemstillinger. Seksjonen arbeider videre med styringsspørsmål og juridiske spørsmål vedrørende Finanstilsynet (finanstilsynsloven) og Norges Bank (sentralbankloven).