Ekspedisjonssjef Omar G. Dajani

Finansdepartementets ledelse

E-post: Omar.G.Dajani@fin.dep.no
Telefon: 22 24 44 44
Mobil: 906 90 543

Skattelovavdelingen