Seksjon for indirekte skatt (SIS)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frédéric Wilt. Oppgaver: Seksjonen arbeider med forberedelse og utarbeiding av avgiftsvedtak, lover og forskrifter som gjelder indirekte skatter (merverdiavgift, særavgifter og toll). SIS har ansvaret for koordinering av juridisk/faglige spørsmål overfor Skatteetaten (merverdiavgift og særavgifter) og Tolletaten (toll). Videre har seksjonen ansvar for EØS-saker og internasjonalt samarbeid på området indirekte skatt, og internasjonale avtaler innenfor tollområdet (herunder frihandelsavtaler, tollsamarbeidsavtaler etc.).

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frédéric Wilt

Oppgaver:
Oppgaver: Seksjonen arbeider med forberedelse og utarbeiding av avgiftsvedtak, lover og forskrifter som gjelder indirekte skatter (merverdiavgift, særavgifter og toll). SIS har ansvaret for koordinering av juridisk/faglige spørsmål overfor Skatteetaten (merverdiavgift og særavgifter) og Tolletaten (toll). Videre har seksjonen ansvar for EØS-saker og internasjonalt samarbeid på området indirekte skatt, og internasjonale avtaler innenfor tollområdet (herunder frihandelsavtaler, tollsamarbeidsavtaler etc.).