Seksjon for skatteforvaltning og innkreving (SFI)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Henriette S. Hjort. Seksjonen har ansvar for forvaltningsreglene på hele skatte- og avgiftsområdet. Dette omfatter bl.a. regler om skattemyndighetene, saksbehandlingsregler, regler om opplysnings- og taushetsplikt, klage- og endringsregler, kontroll og sanksjoner (straff, tilleggsskatt med mer). Videre har seksjonen ansvar for reglene om innkreving av skatter og avgifter, herunder regler om betaling, forfall, renter, foreldelse, motregning, tvangsfullbyrdelse, lempning og ansvarsbestemmelser. Seksjonens ansvarsområde omfatter også regler om internasjonalt administrativt samarbeid mellom skattemyndigheter, herunder informasjonsutveksling og bistand til innfordring i utlandet. Seksjonen deltar også i departementets arbeid mot økonomisk kriminalitet.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Henriette S. Hjort

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for forvaltningsreglene på hele skatte- og avgiftsområdet. Dette omfatter bl.a. regler om skattemyndighetene, saksbehandlingsregler, regler om opplysnings- og taushetsplikt, klage- og endringsregler, kontroll og sanksjoner (straff, tilleggsskatt med mer). Videre har seksjonen ansvar for reglene om innkreving av skatter og avgifter, herunder regler om betaling, forfall, renter, foreldelse, motregning, tvangsfullbyrdelse, lempning og ansvarsbestemmelser. Seksjonens ansvarsområde omfatter også regler om internasjonalt administrativt samarbeid mellom skattemyndigheter, herunder informasjonsutveksling og bistand til innfordring i utlandet. Seksjonen deltar også i departementets arbeid mot økonomisk kriminalitet.