Seksjon for person- og kapitalskatt og skatteavtaler (PKS)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Martin Børresen. Seksjonen har ansvaret for skatteavtaler med andre stater og koordineringsansvar for EØS-saker. Seksjonen arbeider med lønnstakerbeskatning, pensjonistbeskatning, familiebeskatning og regelverket for arbeidsgiveravgift. Videre har seksjonen ansvar for alminnelig kapitalbeskatning og for formuesskatten.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Martin Børresen

Oppgaver:
Seksjonen har ansvaret for skatteavtaler med andre stater og koordineringsansvar for EØS-saker. Seksjonen arbeider med lønnstakerbeskatning, pensjonistbeskatning, familiebeskatning og regelverket for arbeidsgiveravgift. Videre har seksjonen ansvar for alminnelig kapitalbeskatning og for formuesskatten.