Seksjon for nærings- og eiendomsskatt (SNE)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Kari Alice Frønsdal. Seksjonen har ansvar både for den alminnelige næringsbeskatningen, og for skatteregler for særskilte næringer, slik som jordbruk, skogbruk, fiske, petroleumsvirksomhet, vannkraft, skipsfart og forsikringsvirksomhet. Videre har seksjonen ansvar for spørsmål knyttet til valuta, kommunal eiendomsskatt og internprising.

Seksjonsleder: Avd.dir. Kari Alice Frønsdal

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar både for den alminnelige næringsbeskatningen, og for skatteregler for særskilte næringer, slik som jordbruk, skogbruk, fiske, petroleumsvirksomhet, vannkraft, skipsfart og forsikringsvirksomhet. Videre har seksjonen ansvar for spørsmål knyttet til valuta, kommunal eiendomsskatt og internprising.