Seksjon for nærings- og eiendomsskatt (SNE)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Bjørn Berre. Seksjonen har ansvar både for den alminnelige næringsbeskatningen, og for skatteregler for særskilte næringer, slik som jordbruk, skogbruk, fiske, petroleumsvirksomhet, vannkraft, skipsfart og forsikringsvirksomhet. Videre har seksjonen ansvar for spørsmål knyttet til valuta, kommunal eiendomsskatt og internprising.

Seksjonsleder: Avd.dir. Bjørn Berre

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar både for den alminnelige næringsbeskatningen, og for skatteregler for særskilte næringer, slik som jordbruk, skogbruk, fiske, petroleumsvirksomhet, vannkraft, skipsfart og forsikringsvirksomhet. Videre har seksjonen ansvar for spørsmål knyttet til valuta, kommunal eiendomsskatt og internprising.