Ekspedisjonssjef Espen Erlandsen

Finansdepartementets ledelse

E-post: Espen.Erlandsen@fin.dep.no
Telefon: 22 24 41 85
Mobil: 970 45 824

Avdeling for formuesforvaltning