Ekspedisjonssjef Tina Engelsrud

Ekspedisjonssjef Tina Engelsrud

Etatsstyringssavdelingen

E-post: Tina.Engelsrud@fin.dep.no
Telefon: 22 24 41 10