Ekspedisjonssjef Siren Solhaug

Ekspedisjonssjef Siren Solhaug

Skatteøkonomisk avdeling

E-post: siren.solhaug@fin.dep.no
Telefon: 22 24 45 52