Ekspedisjonssjef Siren Solhaug

Finansdepartementets ledelse

siren solhaug

E-post: siren.solhaug@fin.dep.no
Telefon: 22 24 45 52

Skatteøkonomisk avdeling