Seksjon for klima (SKL)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Erling Motzfeldt Kravik. Seksjonen koordinerer klimaarbeidet i departementet og deltar i internasjonale klimaforhandlinger. Ansvar for utforming og analyse av klimaavgifter, herunder CO2-avgiften. Gjennomfører utslippsfremskrivninger og økonomiske analyser av klimapolitikken ved hjelp av bl.a. numeriske modeller. Seksjonen arbeider også med noen andre miljøsaker, bl.a. sirkulær økonomi og rammeverk for natur.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Erling Motzfeldt Kravik.

Oppgaver:
Seksjonen koordinerer klimaarbeidet i departementet og deltar i internasjonale klimaforhandlinger. Ansvar for utforming og analyse av klimaavgifter. Gjennomfører utslippsfremskrivninger og økonomiske analyser av klimapolitikken ved hjelp av bl.a. numeriske modeller.