Seksjon for klima (SKL)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Silje Gamstøbakk. Seksjonen koordinerer klimaarbeidet i departementet og deltar i internasjonale klimaforhandlinger. Ansvar for utforming og analyse av klimaavgifter. Gjennomfører utslippsfremskrivninger og økonomiske analyser av klimapolitikken ved hjelp av bl.a. numeriske modeller.

Seksjonsleder: Avd.dir. Silje Gamstøbakk.

Oppgaver:
Seksjonen koordinerer klimaarbeidet i departementet og deltar i internasjonale klimaforhandlinger. Ansvar for utforming og analyse av klimaavgifter. Gjennomfører utslippsfremskrivninger og økonomiske analyser av klimapolitikken ved hjelp av bl.a. numeriske modeller.