Seksjon for strukturpolitikk og grunnrenteskatter (SSG)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingrid D. Rasmussen. Seksjonen har ansvar for skattlegging av naturressurser. Seksjonen koordinerer også departementets arbeid med strukturpolitikk og energimarkedsspørsmål.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingrid D. Rasmussen.

Oppgaver:
Ansvar for de økonomiske sidene ved skattlegging av naturressurser som petroleum, vannkraft, vindkraft, oppdrett og fiskeri. Koordinerer departementets arbeid med strukturpolitikk og energimarkedsspørsmål.