Seksjon for energi og klima (SEK)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingrid D. Rasmussen. Seksjonen koordinerer departementets arbeid med struktur- og næringsøkonomiske spørsmål. Analysearbeid i tilknytning til tiltak for mer effektiv ressursallokering og de økonomiske sidene ved petroleumssektoren. Ansvar for skattlegging av naturressurser herunder petroleums- og kraftverkssektoren.

Seksjonsleder: Avd.dir. Ingrid D. Rasmussen.

Oppgaver:
Koordinering av departementets arbeid med struktur- og næringsøkonomiske spørsmål. Analysearbeid i tilknytning til tiltak for mer effektiv ressursallokering og de økonomiske sidene ved petroleumssektoren. Ansvar for skattlegging av naturressurser herunder petroleums- og kraftverkssektoren. Videre analysere og vurdere klima- og miljøpolitiske problemstillinger, herunder spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling og grønn vekst. Representere departementet i de internasjonaleklimaforhandlingene, i kontakten med EU om klimaspørsmål og utviklingen av EUs kvotesystem og i andre internasjonale fora. Framskrive utslipp av klimagasser og langtransporterte luftforurensinger.

Til toppen