Seksjon for næringsøkonomi (SNØ)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frode Finsås. Avdelingens oppgaver er analyser av økonomiske problemstillinger på selskapsskatteområdet, herunder reglene i aksjonærmodellen, fritaksmetoden, deltakermodellen og internasjonal beskatning. Utredning og vurdering av forslag til endringer i selskapsskatteregler, herunder beregning av provenyvirkninger og analyser av langsiktige virkninger på norsk økonomi. Internasjonalt samarbeid knyttet til utformingen av selskapsskatten.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Frode Finsås.

Oppgaver:
Analyser av økonomiske problemstillinger på selskapsskatteområdet, herunder reglene i aksjonærmodellen, fritaksmetoden, deltakermodellen og internasjonal beskatning. Utredning og vurdering av forslag til endringer i selskapsskatteregler, herunder beregning av provenyvirkninger og analyser av langsiktige virkninger på norsk økonomi. Internasjonalt samarbeid knyttet til utformingen av selskapsskatten.