Seksjon for avgift og toll (SAT)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Thomas Klev. Seksjonen har ansvar for økonomisk utrednings- og beregningsarbeid vedrørende toll, merverdiavgift og særavgifter. Utforme årlige avgiftsopplegg. Internasjonalt samarbeid bl.a. på miljøavgiftsområdet.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Thomas Klev

Oppgaver:
Økonomisk utrednings- og beregningsarbeid vedrørende toll, merverdiavgift og særavgifter. Årlige avgiftsopplegg. Internasjonalt samarbeid bl.a. på miljøavgiftsområdet.