Seksjon for personskatter og fordeling (SPF)

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Vebjørn Wiken. Seksjonens oppgaver er analyser av økonomiske problemstillinger på personskatteområdet. Koordinering av avdelingens arbeid med de årlige skatte- og avgiftsoppleggene til budsjettet. Utredning og vurdering av forslag til endringer i personskatteregler, herunder beregning av provenyvirkninger og analyser av langsiktige virkninger på norsk økonomi. Fordelingsanalyser med hovedvekt på skattesystemets rolle. Analyser av de skattemessige sidene ved trygder, pensjoner og stønader.

Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Vebjørn Wiken

Oppgaver:
Analyser av økonomiske problemstillinger på personskatteområdet. Koordinering av avdelingens arbeid med de årlige skatte- og avgiftsoppleggene til budsjettet. Utredning og vurdering av forslag til endringer i personskatteregler, herunder beregning av provenyvirkninger og analyser av langsiktige virkninger på norsk økonomi. Fordelingsanalyser med hovedvekt på skattesystemets rolle. Analyser av de skattemessige sidene ved trygder, pensjoner og stønader.