IMF: Norge har et solid økonomisk fundament

Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. En delegasjon fra IMF har den siste uken hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer, finansinstitusjoner og partene i arbeidslivet. Den endelige rapporten vil bli lagt frem for IMFs styre senere i år.

IMF slår fast at det fortsatt går godt i norsk økonomi. Norge hadde en høyere vekstrate enn de fleste andre avanserte økonomier i fjor. Selv om veksten er ventet å avta noe i år, mener IMF at utsiktene for norsk økonomi forblir gunstige.

IMF roser Norge for den økonomiske politikken. Sammen med et solid økonomisk fundament, har den økonomiske politikken bidratt til å gi rom for vekst og redusert økonomisk usikkerhet, til tross for stor usikkerhet internasjonalt. 

– Regjeringens politikk skal bidra til å skape trygghet for norske husholdninger og norske bedrifter. Den økonomiske politikken skal bidra til norsk industri og norske arbeidsplasser. Målet til regjeringen er en mer rettferdig fordeling som reduserer forskjeller, uavhengig av folks lommebok og hvor de bor i landet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Nett-tv Pressekonferanse om IMFs vurdering av Norge

Se sendingen her

Se sendingen her

Samtidig peker IMF på at i en situasjon med høy aktivitet i økonomien, må finanspolitikken unngå å være for ekspansiv slik at den ikke blir inflasjonsdrivende. På noe sikt trekker IMF frem at arbeidsdeltakelsen bør styrkes ytterligere for å utnytte det fulle potensiale i økonomien.

Delegasjonen roser også Norge for å ta en ledende rolle mot en grønn omstilling, og regjeringens innsats for å få flere unge i arbeid.  

IMFs delegasjon ble ledet av Emil Stavrev.

Les mer: