Artikkel IV konsultasjon 2013

– Jeg er glad for IMFs støtte til det viktige pågående nordiske samarbeidet for å sikre at også filialer av utenlandske banker har en utlånspraksis som er i tråd med regelverket i Norge, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.