Rapporter fra nordisk-baltisk kontor ved IMF

Det nordisk-baltiske kontor ved IMF utarbeider regelmessig rapporter om sentrale temaer som har vært behandlet i IMF sitt styre, og gir en kort presentasjon av de viktigste sakene. Rapportene vil også presentere det syn nordisk-baltisk valgkrets har inntatt.