Vår- og høstmøte i IMF og IMFC

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

De fem nordiske og de tre baltiske landene utgjør en valgkrets i IMF. Første halvår 2015 representerer den finske finansministeren valgkretsen i International Monetary and Financial Committee (IMFC). Det holdes to møter årlig i denne komiteen.

Innlegg av de nordisk-baltiske landene

Kommunikéer

 

Det nordisk-baltiske kontor ved IMF utarbeider halvårlige rapporter om sentrale temaer som har vært behandlet i IMF sitt styre, og gir en kort presentasjon av de viktigste sakene. Rapportene vil også presentere det syn nordisk-baltisk valgkrets har inntatt.