Artikkel IV konsultasjon 2007

IMF-delegasjonen avgav 26.03.2007 sin konklusjon om den økonomiske utviklingen i Norge i 2007.

IMFs endelig rapport om Norge og referat fra styrets behandling ble avgitt 4. juni 2007. Denne er nå lagt ut på IMF hjemmeside.

_________________

IMF-delegasjonen avgav 26.03.2007 sin foreløpige konklusjon om den økonomiske utviklingen i Norge i 2007.

 

Pressemelding

Rapport