IMF: Venter høyere vekst i norsk økonomi

Den økonomiske aktiviteten vil gradvis bedre seg og realinntektene vil øke igjen, slik at de fleste av oss vil få litt mer å rutte med i hverdagen. Dette er en av konklusjonene i Det internasjonale valutafondets (IMF) årlige vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk som ble presentert i Finansdepartementet i Oslo i dag.

Nett-tv Pressekonferanse om IMF si vurdering av Noreg

Se sendingen her

Se sendingen her

I rapporten fra IMF trekkes det fram at det norske arbeidsmarkedet har holdt seg solid og at inflasjonen er på vei ned. Det slås også fast at Norge har høyere produktivitet enn mange andre land, men at veksten har vært svak de siste årene. IMF mener det finansielle systemet er robust, samtidig som de peker på at vi må være på vakt for finansiell risiko.

– IMF deler vårt syn om at aktiviteten i norsk økonomi er økende og at folk vil få litt mer økonomisk romslighet. Det er i tråd med regjeringens mål om at folk igjen skal få bedre råd og kjenne trygghet rundt egen økonomi, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

IMF peker også på at det er behov for innsats for å få flere i arbeid og redusere antallet på sykelønn og uførepensjon, og for å styrke produktivitetsveksten i økonomien. IMF fremhever at gode rammeverk, sterke offentlige finanser og solide banker, samt et omfangsrikt sikkerhetsnett og god evne til å gjennomføre endringer, gir Norge et godt utgangspunkt for å møte de utfordringer som kommer.  

En delegasjon fra IMF har den siste uken hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer, finansinstitusjoner og partene i arbeidslivet. I dag ble deres landrapport overlevert statssekretær Erlend Grimstad (Sp) i Finansdepartementet. Den endelige rapporten vil bli lagt frem for IMFs styre senere i år.