Artikkel IV konsultasjon 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

En delegasjon fra IMF har overlevert sin vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.