Forsiden

Artikkel IV konsultasjon 2018

En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte 7. juni 2018 sin vurdering av utviklingen i norsk økonomi og norsk økonomisk politikk, basert på den årlige gjennomgangen IMF gjør av Norge. Norsk økonomi opplever nå sunn økonomisk oppgang, med høyere vekst og økende sysselsetting.