IMFs Artikkel IV-konsultasjon for 2022 er ferdigbehandlet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

IMFs delegasjon til Norge overleverte den 9. juni sin vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk til regjeringen. Den fullstendige rapporten er nå ferdigbehandlet av IMFs styre.

IMFs delegasjon ble ledet av Emil Stavrev.