Forsiden

Artikkel IV-konsultasjon 2019

Som en del av den årlige gjennomgangen Det internasjonale valutafondet (IMF) gjør av Norge, presenterte en delegasjon fra IMF 6. mai 2019 sin vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. Delegasjonen har den siste uken hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer og arbeidslivets parter.