Artikkel IV konsultasjon 2009

IMF-delegasjonen avgav 23.11.2009 sin konklusjon om den økonomiske utviklingen i Norge i 2009.

 

Pressekonferansen på Nett-TV

Pressemelding

Rapporten