Artikkel IV konsultasjon 2016

En delegasjon fra IMF har overlevert sin vurdering av norsk økonomi til finansminister Siv Jensen.