Artikkel IV konsultasjon 2006

 

IMF-delegasjonen avgav 12.06.2006 sin foreløpige konklusjon om den økonomiske utviklingen i Norge i 2006.

Pressemelding

Rapport